الإثنين 24 106 -606  
چاپ
شقه ام غرفتین

 

تشتمل 2 غرفه نوم فیه  2  سریر مزدوج ،1 کاناب حق نوم ،صاله ،1 مطبح بکامل معداته ( امکانیه طبخ فی الشقه ) ،  2 حمامات عربی و فرنجی . هذه غرفه حق 4 اشخاص بس یکون تصلح ل 6 اشخاص .

تعداد مشاهده: 1914