الإثنين 24 106 -606  
چاپ
مکان فطور

یقدملکم مطعم فندق شقق برنیان احسن فطور بوفه و احسن اکلات حارو بارد مع یوم بالفرح و فاهلاً و سهلا ًبکم و بالف عافیه .

 

  

 

تعداد مشاهده: 1507