دوشنبه 5 مهر 1400  
ارتباط با ما

آدرس هتل

         ایران، خراسان رضوی، مشهد، خیابان امام رضا، شهید حنایی 6

  تلفن

         10- 200 23 385 51 98+

فاکس

         955 42 385 51 98+

تلفن مستقیم رزرو

          8020 512 915 98+

 

نام*
پست الکترونیکی*
موضوع*
متن پیام*